Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului este o instanță internațională independentă, care examinează plângerile privind încălcările drepturilor omului protejate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de protocoalele acesteia. Curtea se află în orașul francez Strasbourg.

Resurse

Ultima actualizare 16/12/2023