Examinarea completă a cererii dumneavoastră, inclusiv emiterea unei hotărâri a Curții Europene a Drepturilor Omului, poate dura câțiva ani.

Acceptarea

După ce Curtea a primit cererea dumneavoastră inițială, aceasta o va examina pentru a vedea dacă cererea dumneavoastră este completă sau dacă lipsesc careva documente sau informații importante. Acest lucru poate dura 1-2 luni, sau chiar mai mult.

  • Dacă Curtea nu are nevoie de informații suplimentare și cererea dumneavoastră este completă, aceasta va fi trecută pe o listă și va fi examinată conform ordinii. Veți primi numărul de înregistrare a cauzei și un set de etichete cu coduri de bare care urmează să fie aplicate pe corespondența ulterioară în cauză.
  • Dacă cererea dumneavoastră nu este completă și trebuie să trimiteți documente suplimentare, Curtea vă va trimite o scrisoare prin care vă va informa ce fel de informații lipsesc și că cererea dumneavoastră nu a fost acceptată. Dacă este cazul, va trebui să trimiteți din nou întreaga cerere, inclusiv informațiile lipsă.

Admisibilitatea

Dacă cererea dumneavoastră este acceptată, aceasta va fi trecută pe o listă și va fi examinată conform ordinii.

În cazul în care Curtea vă examinează cererea și concluzionează că unul sau mai multe dintre criteriile de admisibilitate nu sunt îndeplinite, veți primi o scrisoare de la Curte în aproximativ un an sau chiar mai mult prin care plângerea dumneavoastră a fost respinsă ca inadmisibilă.

Examinarea ulterioară

Dacă plângerea dumneavoastră nu este declarată inadmisibilă, examinarea cazului dumneavoastră ar putea dura până la 6-7 ani. Curtea acordă prioritate anumitor categorii de cauze pe care le consideră urgente. De exemplu, cazuri care implică drepturile unui copil sau cazuri de extrădare pendinte care ar putea pune în pericol viața sau sănătatea unui reclamant.

Când Curtea va examina cererea dumneavoastră, va cere Guvernului Republicii Moldova să răspundă la plângerile dumneavoastră. De obicei, Curtea vă va cere să furnizați observații sau informații suplimentare, precum și cererea de satisfacție echitabilă.

De obicei, Curtea examinează cauzele în procedură scrisă, ceea ce înseamnă că nu va trebui să vă deplasați la Strasbourg. În cazuri excepționale, Curtea poate decide organizarea unei audieri (ședință orală). În acest caz, veți fi anunțat despre o astfel de audiere.

Resurse

Ultima actualizare 17/12/2023