Pentru sesiza Curtea Europeană a Drepturilor Omului trebuie să completați un formular de cerere special prevăzut.

Formularul

Puteți găsi formularul de cerere și instrucțiunile privind completarea lui pe site-ul Curții sau le puteți descărca direct:

Descărcați formularul de cerere
Descărcați instrucțiunile

Regula 47 din Regulamentul Curții explică regulile privind conținutul și mărimea cererii, precum și modul în care aceasta ar trebui structurată.

Limba

Puteți scrie cererea inițială în orice limbă a statelor membre ale Consiliului Europei. Puteți găsi formulare de cerere și informații despre cum să depuneți cererea în diferite limbi pe site-ul web al Curții.

În cazul în care Curtea vă acceptă cererea, corespondența ulterioară după comunicarea cererii va fi realizată în limba de lucru a Curții care este cea mai potrivită pentru dumneavoastră – engleză sau franceză.

Conținutul

Deoarece vor fi acceptate numai formularele complete, trebuie să completați toate câmpurile obligatorii și să furnizați toate informațiile și documentele solicitate. Explicațiile dumneavoastră trebuie să fie clare și ușor de înțeles. Este important să rețineți că Curtea primește mii de cereri în fiecare an și, prin urmare, vă va examina cererea foarte strict.

Încercați să scrieți numai despre faptele și problemele care sunt legate de încălcarea drepturilor omului de care vă plângeți. Pentru a ajuta Curtea să înțeleagă mai bine ce s-a întâmplat, păstrați textul simplu, la subiect și evitați limbajul emoțional sau derogatoriu. Acest lucru este extrem de important deoarece formularul de cerere ar trebui să fie suficient în sine pentru a permite Curții să determine natura și domeniul de aplicare a cererii fără a recurge la orice alt document.

Documentele

Trebuie să adăugați la cererea dumneavoastră toate documentele legate de situația de care vă plângeți (cum ar fi plângerile pe care le-ați făcut și răspunsurile primite, hotărârile judecătorești sau alte decizii etc.). Instanța va accepta doar o cerere care este completă și are toate documentele necesare anexate. Acestea includ documente care dovedesc că ați depus plângere cu privire la încălcarea drepturilor dumneavoastră la autoritățile naționale ale statului și că ultima decizie a fost luată sau comunicată în mai puțin de 4 luni de la data la care trimiteți formularul Curții. CEDO nu solicită documente originale, trimiteți documentele în copii fără a le capsa, lipi sau coase.

Termenele de adresare

Pentru a vă plânge de încălcarea drepturilor dumneavoastră, trebuie mai întâi să încercați să obțineți soluționarea cauzei în fața instituțiilor naționale ale statului. 

Cererea completă cu toate documentele solicitate de către Curte trebuie trimisă în termen de 4 luni de la ultima decizie a autorităților publice sau instanțelor de judecată din Republica Moldova cu privire la plângerea dumneavoastră.

În cazul în care nu există instituții naționale la care să vă plângeți, cele 4 luni se vor calcula începând cu ziua următoare după eventuala încălcare sau după încetarea încălcării continue.

Termenul limită pentru depunerea unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului va fi calculat de la ultima decizie internă privind plângerea dumneavoastră sau data comunicării acesteia.

exemplu Dacă v-ați plâns instanței din Republica Moldova cu privire la condițiile proaste din închisoare, trebuie să vă adresați Curții Europene a Drepturilor Omului în termen de 4 luni de la data la care ați primit motivarea (textul integral) ultimei decizii a ultimei instanțe competentă în speță.

Asigurați-vă că trimiteți cererea înainte de termenul limită. Termenul va expira chiar dacă ultima zi a perioadei de 4 luni cade într-o zi nelucrătoare (inclusiv în weekend) sau de sărbătoare.

important Trebuie să trimiteți cererea cât mai curând posibil, deoarece nerespectarea cerințelor specifice stabilite pentru cerere, de exemplu, să fie semnată și/sau însoțită de hotărârile judecătorești relevante, alte documente, poate duce la neexaminarea ei de către Curte. Veți putea depune din nou cererea, dar nu vi se va acorda timp suplimentar pentru trimiterea acesteia, situație care poate duce la expirarea termenului inițial de 4 luni. Dacă expiră termenul de 4 luni, cererea dumneavoastră va fi respinsă ca inadmisibilă.

Adresa

important Înainte de a trimite cererea și documentele anexate, ar fi util să le salvați electronic, să le scanați sau să le copiați. În cazul în care Curtea consideră că lipsesc informații importante din cererea dumneavoastră, este posibil să fie necesar să o rescrieți. În astfel de cazuri, nu vi se va acorda timp suplimentar și o copie a cererii ar putea fi utilă în pregătirea rapidă a noului formular.

Cererile trebuie trimise la următoarea adresă:

The Registrar 
European Court of Human Rights 
Council of Europe 
F-67075 Strasbourg Cedex
France

Asistență juridică gratuită

Nu aveți garantat dreptul la asistență juridică gratuită pentru pregătirea cererii dumneavoastră inițiale la Curte. Dacă este necesar, CEDO poate decide să plătească pentru serviciile avocatului dumneavoastră, dar numai dacă cererea dumneavoastră este comunicată Guvernului Republicii Moldova. Citiți mai multe despre asistența juridică gratuită.

Resurse

Ultima actualizare 17/12/2023