Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate:

1. Să examineze plângerile despre posibile violări ale drepturilor omului

Poate face acest lucru în legătură cu statele care au ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Republica Moldova este unul dintre aceste state.

2. Să solicite Statului acordarea unor compensații

Dacă plângerea dumneavoastră este acceptată, Curtea poate stabili dacă autoritățile statului Republicii Moldova v-au încălcat drepturile omului. În cazul în care Curtea concluzionează că a avut loc o încălcare a drepturilor dumneavoastră și ați solicitat despăgubiri, Curtea poate solicita statului să vă acorde despăgubiri (de obicei o anumită sumă de bani). De asemenea, Curtea poate cere ca statul să întreprindă alte măsuri individuale necesare pentru a remedia încălcarea și a restabili situația dumneavoastră cât mai mult posibil înainte de producerea încălcării drepturilor omului (de exemplu, prin redeschiderea cauzei în fața instanțelor interne, dacă ați fost condamnat printr-o hotărâre arbitrară sau pe baza unor probe obținute prin tortură). Statul este obligat să respecte și execute hotărârile Curții.

Pentru a primi reparații trebuie să le cereți. Există două tipuri de daune pentru care puteți solicita reparații, precum și pentru costurile și cheltuielile de judecată suportate:

  • Daune materiale (sau prejudicii materiale)

Pierderea efectivă de bani sau alte bunuri de valoare cauzată de încălcarea drepturilor omului. În cazul daunelor materiale, va trebui să stabiliți valoarea bunurilor dumneavoastră pierdute sau suma de bani.

  • Daune morale (sau prejudicii morale)

Suferință psihică din cauza încălcării drepturilor omului. În cazul daunelor morale, puteți indica o sumă pe care doriți să o primiți, dar decizia finală cu privire la cuantumul despăgubirii va fi luată de către Curte.

  • Costuri și cheltuieli de judecată

Curtea poate dispune acordarea acelor costuri și cheltuieli suportate de către reclamant – atât la nivel intern, cât și ulterior, în procedurile din fața Curții – în demersurile sale privind fie împiedicarea încălcării, fie înlăturarea consecințelor acesteia. Asemenea cheltuieli includ în mod uzual costurile legate de reprezentare, taxe de timbru etc.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu poate:

Instanța poate îndeplini doar acele sarcini, care sunt permise în temeiul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Ca instanță internațională, are funcții foarte specifice și nu are aceeași putere ca instanțele superioare din Republica Moldova. Prin urmare, nu poate:

  • examina plângerile cu privire la acțiunile companiilor și persoanelor private
  • revoca sau modifica hotărârile instanțelor judecătorești sau ale instituțiilor statului
  • reexamina probele din cauzele judecătorești naționale
  • pedepsi funcționarii de stat sau persoanele fizice
  • examina plângerile privind încălcările drepturilor care nu sunt protejate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de protocoalele la aceasta
  • anula sau modifica legile Republicii Moldova

Resurse

Ultima actualizare 16/12/2023