Cum să depuneți plângere

Aveți dreptul să vă plângeți dacă credeți că ați fost discriminat.

În această secțiune, veți găsi informații despre unde și cum să depuneți o plângere privind un act de discriminare în Republica Moldova.

Înainte de a depune o plângere oficială, este important să înțelegeți ce doriți să obțineți. Dacă drepturile dumneavoastră au fost încălcate, aveți dreptul la un remediu, care poate lua mai multe forme, cum ar fi prezentarea scuzelor, despăgubiri, repunerea în drepturi etc. Înainte de a decide să înaintați o plângere, este important să înțelegeți ce tip de remediu căutați să obțineți.

Plângerile neoficiale

Uneori este mai bine să încercați să rezolvați mai întâi problema la nivel informal. Puteți discuta problema cu angajatorul, instituția de învățământ, furnizorul de servicii etc., în funcție, bineînțeles, de circumstanțele în care ați suferit discriminarea. Acest lucru poate economisi timpul și costurile procedurilor judiciare. Dacă nu ați primit niciun răspuns sau răspunsul nu a fost satisfăcător, puteți decide să continuați cu o plângere oficială.

Plângeri oficiale către instituțiile statului și instanțele de judecată

Uneori este mai bine să începeți prin depunerea unei plângeri către autoritatea de stat responsabilă de prevenirea și combaterea discriminării, care este Consiliul pentru egalitate.

important Dacă alegeți mai întâi să depuneți o plângere la această autoritate specializată, trebuie să aveți grijă să nu pierdeți termenele procedurale pentru depunerea plângerii în instanță de judecată, care este singura autoritate care vă poate soluționa în mod decisiv cazul de discriminare și acorda despăgubiri.

Termenul de prescripție pentru o cerere civilă în instanță în temeiul Legii cu privire la asigurarea egalității este limitat la un an. Plângerile formale în fața Consiliului pentru egalitate nu întrerup curgerea acestui termen.

Sancțiunile contravenționale

În conformitate cu Codul Contravențional, Consiliul pentru egalitate este autoritatea competentă responsabilă de determinarea faptului dacă a avut loc o contravenție care implică acte de discriminare în domeniul muncii, educației, accesului la bunuri și servicii, incitare la discriminare, hărțuire sau victimizare. Procesele-verbale ale Consiliului pentru egalitate privind contravenția se transmit ulterior instanței competente. Amenda contravențională pentru încălcarea legislației antidiscriminare variază de la 3 000 la 4 200 lei moldovenești pentru o persoană fizică, de la 6 000 la 10 500 lei moldovenești pentru persoana cu funcție de răspundere și de la 10 500 la 13 500 lei moldovenești pentru o persoană juridică.

Sancțiunile penale

Discriminarea este sancționată conform Codului Penal al Republicii Moldova în mai multe situații. Acestea includ cazurile în care discriminarea cauzează prejudicii semnificative, depășind de 20 de ori salariul mediu lunar. De asemenea, este considerat drept infracțiune actul comis de o persoană cu răspundere, un grup de persoane sau când discriminarea se bazează pe două sau mai multe criterii. În plus, plasarea de mesaje sau simboluri discriminatorii în spațiile publice este o altă formă de discriminare care se sancționează de lege. Promovarea sau sprijinirea discriminării prin intermediul mass-media poate duce la pedepse penale mai severe. În plus, actele discriminatorii care au ca rezultat moartea din neglijență sau sinuciderea victimei sunt supuse unor pedepse și mai stricte.

În asemenea cazuri ar trebui să depuneți o plângere la poliție.

Plângerea la organizațiile internaționale pentru drepturile omului

Dacă considerați că violarea drepturilor dumneavoastră nu a fost remediată de către autoritățile sau instanțele Republicii Moldova, ați putea depune o cerere la una din instituțiile internaționale sau europene de protecție a. drepturilor omului, precum este Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau Comitetul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite.

Despre această secțiune

Această secțiune a Ghidului va explica cum și unde să vă plângeți despre discriminare și unde să căutați ajutor.

Citiți mai multe despre procedurile de contestare:

Resurse

Ultima actualizare 09/12/2023