Cine protejează drepturile omului?

Statul este principalul garant al drepturilor omului. Însă atunci când sistemul său național de protecție nu este suficient pentru a rezolva problema, există instituții internaționale care supraveghează și impun statelor obligațiile privind drepturile omului.

Statul și instituțiile naționale pentru drepturile omului

Întrucât Statul este principalul garant al drepturilor omului, acesta trebuie să se asigure că ele sunt respectate și protejate în țară. Drepturile omului trebuie respectate și luate în considerare la luarea deciziilor și în acțiunile tuturor instituțiilor statului – instanțe de judecată, organe de drept, instituții guvernamentale și municipale etc.

Pe lângă această obligație, în Republica Moldova au fost înființate două instituții naționale pentru apărarea drepturile omului. Prima instituție generală de acest tip este Ombudsmanul, sau Avocatul Poporului, care supraveghează respectarea și protecția drepturilor omului în țară. A doua instituție specializată pentru apărarea drepturile omului este Consiliul pentru egalitate care examinează plângeri și poate prescrie implementarea diferitor acțiuni pentru încetarea discriminării. Pe lângă instituțiile naționale pentru protecția drepturilor omului, Curtea Constituțională a Republicii Moldova poate verifica dacă diferite legi și reglementări încalcă prevederile constituționale privind drepturile omului.

Citiți mai multe despre Ombudsman (Avocatul Poporului).
Citiți mai multe despre Consiliul pentru egalitate.
Citiți mai multe despre Curtea Constituțională.

Instituțiile internaționale și europene 

Adesea, atunci când un stat este responsabil pentru încălcarea drepturilor omului, sistemul său național de protecție nu este suficient pentru a rezolva problema. Există așadar, mai multe instituții internaționale care supraveghează și pun în aplicare obligațiile statelor privind drepturile omului. Astfel de instituții pot fi instanțele internaționale (cum ar fi Curtea Penală Internațională și Curtea Europeană a Drepturilor Omului) sau instituții de monitorizare (cum ar fi Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante).

Citiți despre instituțiile la care vă puteți adresa ca persoană fizică.

Organizațiile

Drepturile omului sunt, de asemenea, monitorizate și apărate de organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale. Acestea sunt cel mai adesea organizații non-profit care lucrează pentru promovarea anumitor drepturi la diferite niveluri, oferă asistență juridică gratuită victimelor încălcărilor drepturilor omului și/sau organizează campanii de informare. Multe organizații neguvernamentale active în întreaga lume au jucat un rol esențial în realizarea unor schimbări pentru a asigura o protecție suficientă drepturilor omului.

Citiți despre organizațiile din Republica Moldova care activează în sfera drepturilor omului.

Ultima actualizare 16/12/2023