Organizații care vă pot ajuta

Există multe organizații și instituții care lucrează direct sau indirect cu drepturile omului.

Unele lucrează cu drepturile omului în general, pe când altele susțin anumite grupuri din societate și protejează unele drepturi specifice. Puteți consulta aceste organizații sau instituții pentru a obține ajutor în situația dumneavoastră personală.

Organizațiile neguvernamentale 

Majoritatea organizațiilor care lucrează în domeniul drepturilor omului sunt inițiative private non-profit. De obicei, fiecare dintre aceste organizații este specializată în protejarea unui grup specific din societate și susținerea drepturilor relevante pentru acel grup. Ele pot ajuta adesea cu consiliere juridică și pot oferi sprijin practic, social sau psihologic victimelor încălcărilor drepturilor omului. Aceste organizații sunt adesea implicate și în sensibilizarea publicului, apărarea drepturilor și promovarea politicilor publice dedicate drepturilor omului, oferirea de asistență juridică sau alt tip de sprijin, precum și activități de monitorizare și cercetare.

Instituțiile Statului

Există, de asemenea, mai multe instituții de stat care se ocupă direct sau indirect de drepturile omului în diferite domenii, cum ar fi drepturile copilului, protecția datelor personale, sănătatea, munca etc. Aceste instituții pot fi consultate pentru diverse motive, pot oferi consultații sau asistență juridică, și pot, inclusiv, să examineze plângerile de la persoane private. Astfel, ele pot juca un rol important în procesul de stabilire oficială a încălcării drepturilor omului în cazul dumneavoastră.

Prin urmare, aceste instituții ale Statului nu ar trebui confundate cu instituțiile oficiale din domeniul drepturilor omului, care sunt competente să stabilească dacă a avut, sau nu, loc o încălcare a drepturilor omului și să vă restabilească în drepturi, precum și să vă asiste în acest proces. În Republica Moldova, printre aceste instituții se numără Ombudsmanul, care vă poate ajuta să înțelegeți drepturile dumneavoastră și să vă asiste în restabilirea lor, precum și Consiliul pentru egalitate, care vă poate proteja împotriva discriminării în urma examinării plângerii dumneavoastră.

Despre acest Ghid

Acest Ghid vă prezintă diferite organizații care activează în Republica Moldova în domeniul drepturilor omului. De asemenea, acest Ghid vă explică modul în care aceste organizații vă pot fi de ajutor în situații legate de o potențială violare a drepturilor omului. De asemenea, Ghidul vă oferă informații generale despre activitățile acestor organizații și datele lor de contact.

Vă rugăm să notați că unele organizații noi pot fi adăugate ulterior.

Ultima actualizare 20/11/2023