Care sunt cele mai importante reglementări cu privire la drepturile omului?

Există unele acte naționale și internaționale în domeniul drepturilor omului care pot fi importante pentru dumneavoastră.

Republica Moldova

În Republica Moldova, drepturile omului au fost incluse în legea supremă a țării, Constituția. Titlul II al Constituției prevede multe drepturi fundamentale ale omului importante. 

Pe lângă drepturile garantate de Constituție, spre exemplu, drepturile fundamentale ale copilului sunt stabilite de Legea privind drepturile copilului

Există numeroase alte legi care nu reprezintă în sine acte în domeniul drepturilor omului, dar care protejează diferite aspecte ale acestora.

exemplu Codul de Procedură Penală conține prevederi ce garantează drepturile fundamentale ale persoanei în cadrul procesului penal. Legea presei și Codul Serviciilor Media Audiovizuale reglementează libertatea de exprimare a mass-mediei. 

La nivel internațional și european

Există câteva acte internaționale importante în domeniul drepturilor omului la care Republica Moldova a aderat și care prin urmare au devenit obligatorii pentru ea.

Unele acte internaționale sunt generale și conțin un catalog larg al drepturilor omului. Acestea sunt următoarele:

Resurse

Ultima actualizare 20/11/2023