Cum se examinează sesizarea?

După ce Curtea a primit o sesizare, o va examina pentru a vedea dacă este completă și dacă este admisibilă. Curtea Constituțională trebuie să se pronunțe asupra cazului în termen de șase luni de la primirea materialelor relevante. Curtea trebuie să decidă mai întâi cu privire la admisibilitatea sesizării. În cazul în care Curtea decide să respingă o sesizare, aceasta își va trimite decizia prin poștă și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Această decizie nu este susceptibilă de recurs.

În cazul în care sesizarea este acceptată, aceasta va fi examinată timp de 60 de zile de la momentul înregistrării și se va întocmi un raport asupra acesteia. Această perioadă poate fi prelungită cu 30 de zile dacă este necesar să se studieze un volum mare de materiale. Atunci când Curtea examinează o sesizare, poate solicita instituțiilor specifice care au emis legea sau actul normativ să dea răspuns sesizării. De asemenea, Curtea poate cere autorului (subiectului) sesizării să furnizeze observații sau informații suplimentare.

Curtea decide cu privire la admisibilitatea cererii în ședință închisă și examinează cauzele în ședințe orale. Instanța informează toate părțile la sesizare despre locul, data și ora ședințelor.

Cât timp va dura examinarea?

Examinarea completă a sesizării dumneavoastră, inclusiv emiterea hotărârii Curții Constituționale poate dura aproximativ șase luni, dar acest termen poate fi uneori dificil de respectat, în special în cazuri mai complexe, când poate dura mai mult.

Resurse

Ultima actualizare 16/12/2023