Sesizarea trebuie depusă în formă scrisă.

Formatul

Nu este necesar să utilizați un model (formular) anumit de sesizare. Cu toate acestea, este intens recomandată utilizarea modelului de formular elaborat de către Curte, urmând instrucțiunile incluse în el, precum și Ghidul practic privind condițiile de admisibilitate a sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate.

Limba

Limba de lucru a Curții Constituționale este româna. Toate documentele trebuie depuse fie în limba română, fie depuse împreună cu o traducere oficială în limba română. Dacă nu vorbiți sau nu înțelegeți limba română și aveți nevoie de un interpret, Curtea vă va oferi un interpret în timpul procedurii.

Conținutul 

Sesizarea dumneavoastră privind excepția de neconstituționalitate trebuie prezentată judecătorului sau instanței de judecată, ce examinează cauza dumneavoastră, care la rândul său o va transmite în continuare Curții Constituționale. Sesizarea trebuie să fie motivată și să cuprindă următoarele elemente:

  • cine este autorul excepției de neconstituționalitate – o persoană fizică sau o persoană juridică, informațiile de contact ale acestora
  • instanța la care se află pe rol litigiul sau cauza penală
  • informații pertinente despre cauza aflată pe rolul instanței de drept comun
  • obiectul cererii – legea pe care o considerați contrară unei dispoziții constituționale, inclusiv aplicabilitatea acesteia în cauza dumneavoastră
  • argumentele că există o incidență a unui drept sau mai multor drepturi garantate de Constituție
  • argumentarea presupusei încălcări a unuia sau mai multor drepturi garantate de Constituție
  • lista documentelor anexate sesizării
  • declarația pe propria răspundere și semnătura autorului excepției de neconstituționalitate

Se recomandă să scrieți despre faptele și aspectele care au legătură cu eventuala neconstituționalitate a actului juridic la care se referă sesizarea. Pentru a ajuta Curtea Constituțională să înțeleagă mai bine situația, încercați să păstrați textul simplu, concentrat, bine motivat și evitați limbajul emoționant sau derogatoriu.

Documentele

Este necesar să se anexeze la plângere toate documentele care au legătură cu actul juridic la care se referă plângerea. Toate documentele trebuie depuse fie în limba română, fie depuse împreună cu traducerea în limba română.

Termenele limită

Nu există limită de timp pentru depunerea unei excepții de neconstituționalitate sau a unei sesizări la Curtea Constituțională. Cei împuterniciți se pot adresa oricând la Curtea Constituțională, de îndată ce consideră că este necesar. Dacă cauza dumneavoastră civilă sau penală este examinată de instanță, puteți solicita unui judecător să se adreseze Curții Constituționale în timpul examinării cauzei.

Adresa

Sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate trebuie trimise la următoarea adresă, însă se depun prin intermediul instanței de judecată, care examinează cauza dumneavoastră, și aceasta la rândul său le remite Curții Constituționale prin încheiere:

Curtea Constituțională a Republicii Moldova
str. Al. Lapusneanu, nr. 28
Chișinău, MD-2004
Republica Moldova

Asistența juridică gratuită

Nimeni nu are garantat dreptul la asistență juridică gratuită în fața Curții Constituționale. Dacă este nevoie ca un avocat să pregătească o sesizare sau să reprezinte autorul sesizării în instanță, aceste persoane trebuie să plătească pentru serviciile avocatului. Totuși, nu este obligatoriu să aveți un avocat pentru a depune o sesizare la Curtea Constituțională, dar este important de reținut că Curtea poate să refuze o sesizare dacă consideră că argumentele juridice nu sunt clare sau suficiente.

Resurse

Ultima actualizare 16/12/2023