Interzicerea discriminării

Ce este discriminarea ?

Discriminarea are loc atunci când o persoană este tratată diferit față de alte persoane aflate în situații similare din cauza unor caracteristici pe care această persoană le posedă, precum ar fi rasa, originea etnică, sexul, limba, religia sau altele.

Discriminarea este interzisă deoarece este în conflict cu principiul egalității de tratament, care este fundamental pentru protecția drepturilor omului.

Există trei tipuri de discriminare:

1.    Directă

Are loc atunci când persoana este direct afectată de diferența de tratament.

2.    Indirectă

Are loc atunci când o lege sau politică, care în aparență se aplică în mod egal tuturor și este neutră (nediscriminatorie), dar care de fapt discriminează un anumit grup.

3.    Discriminarea prin asociere

Are loc atunci când tratamentul discriminatoriu al unei persoane se extinde și asupra altei persoane de care este strâns legată (asociată cu) (de exemplu, părinte – copil).

Care sunt potențialele motivele de discriminare? 

Această listă nu este exhaustivă, iar discriminarea poate avea loc din diverse motive. Cele mai frecvente sunt:

 • Rasa, originea etnică și culoarea
 • Sexul, genul, orientarea sexuală
 • Limba
 • Religia
 • Opinia politică sau de altă natură
 • Starea civilă sau parentală
 • Statutul de imigrant

Poate fi justificată discriminarea ? 

Da, nu toate cazurile de discriminare sunt interzise.

O diferență de tratament nu va reprezenta o încălcare a drepturilor omului dacă există o justificare obiectivă și rezonabilă și dacă se urmărește un scop legitim (de exemplu, protecția securității naționale, restabilirea păcii sau altele).

De asemenea, există un concept de acțiune pozitivă – tratament favorabil acordat grupurilor care în mod tradițional au fost subiectul unei discriminări ilegale (de exemplu, minoritățile etnice sau femeile).

exemplu În cauza Andrle c. Republicii Cehe, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că o vârstă de pensionare mai mică (57 de ani sau mai mică) pentru femeile care au crescut copii decât cea pentru bărbați (60 de ani) nu este ilegală deoarece o astfel de lege urmărește „să compenseze inegalitatea de fapt dintre bărbați și femei”.

Cine protejează acest drept?

Întrucât Statul este principalul garant al drepturilor omului, acesta trebuie să se asigure că interzicerea discriminării este respectată.

Obligațiile Statului sunt duble: negative (obligații de „a nu face”) și pozitive (obligații de „a face”).

Obligația negativă impune autorităților publice să nu discrimineze pe motive ilegale.

Obligația pozitivă impune Statului:

 • adoptarea unor legi care nu sunt discriminatorii
 • interzicerea discriminării ilegale
 • investigarea eficientă a cazurilor în care o persoană a suferit un tratament defavorabil nejustificat 
 • corectarea unor inegalități de fapt care există în societate (prin sprijinirea unor grupuri tradiționale mai vulnerabile sau mai puțin protejate)

Recunoașterea internațională a acestui drept

Interzicerea discriminării este derivată din principiul egalității: toți oamenii se nasc liberi și egali. Orice caracteristică sau statutul unei persoane nu este un motiv valabil pentru un tratament nefavorabil.

Declarația Universală a Drepturilor Omului , adoptată în anul 1948, statuează la articolul 7: 

Toți oamenii sunt egali în fața legii și au dreptul fără deosebire la o protecție egală a legii. Toți oamenii au dreptul la o protecție egală împotriva oricărei discriminări care ar încălca prezenta Declarație și împotriva oricărei provocări la o astfel de discriminare.

Această interdicție se regăsește și în cele mai importante convenții internaționale și regionale privind drepturile omului. În plus, există numeroase convenții specifice care protejează de discriminare diferite grupuri vulnerabile, cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilități și lucrătorii imigranți.

În context

Jurisprudență

Ultima actualizare 05/03/2024