Corespondența și vizitele

Ar trebui să puteți păstra și menține relațiile private și de familie cu persoanele din afara închisorii cât mai normal posibil. De asemenea, aveți dreptul de a coresponda cu avocatul dumneavoastră și cu instituțiile statului fără supraveghere.

Dreptul de a comunica

Administrația penitenciară trebuie să se asigure că vi se oferă posibilitatea de a comunica cu familia, prietenii, avocatul, medicul și alte persoane. Comunicarea cu lumea exterioară include trimiterea de scrisori, telegrame, efectuarea de apeluri și posibilitatea oamenilor să vă viziteze. 

Restricții

Comunicarea dumneavoastră cu persoane din afara penitenciarului poate fi restricționată numai din motive de securitate. Ori de câte ori administrația penitenciarului vă limitează libertatea de a scrie sau de a suna persoane din afara închisorii sau de a vă întâlni cu familia, trebuie să existe motive întemeiate pentru astfel de limitări.

Despre această secțiune

Această secțiune a Ghidului va explica cu cine, în ce mod și cât de des ar trebui să vi se permită să comunicați și ce drepturi fundamentale ale omului ar putea fi afectate în acest sens.

Citiți mai multe despre următoarele tipuri de comunicare:

Săpați mai adânc

Ultima actualizare 07/12/2023