Condițiile de detenție

Condițiile din închisoare trebuie să fie de așa natură încât să îți permită să duci o viață normală cât mai mult posibil. Standardele minime de trai trebuie garantate pentru a vă susține bunăstarea fizică și psihologică. Aceasta înseamnă că trebuie asigurate condiții de bază adecvate precum spațiu, lumină, alimente, haine și igienă.

Chiar dacă închisoarea privează o persoană de libertatea sa, deținuții nu își pierd drepturile omului și își păstrează dreptul de a trăi o viață normală cât mai mult posibil. O ședere în penitenciar implică un anumit nivel de suferință și un sentiment de vulnerabilitate. Prin urmare, condițiile din penitenciar nu ar trebui să provoace sau să contribuie la suferințe suplimentare.

Aceasta înseamnă că condițiile fizice, cum ar fi spațiul și temperatura din celulă, trebuie să fie adecvate. Personalul penitenciarului trebuie, de asemenea, să asigure nevoile dumneavoastră de bază, cum ar fi hrana, îmbrăcămintea, igiena, accesul la lumină și aer proaspăt. 

Reglementările legale

În Moldova, detaliile și standardele acestor condiții sunt descrise în Codul de Executare al Republicii Moldova și Statutul executării pedepsei de către condamnați.

Despre această secțiune

Această secțiune a Ghidului va explica care sunt standardele minime de viață pentru a vă asigura bunăstarea fizică și psihologică. În plus, explică modul în care condițiile de viață inadecvate pot duce la încălcarea drepturilor omului, cum ar fi tratamentul inuman sau degradant.

Ultima actualizare 20/11/2023