Curtea Constituțională este o instanță independentă care examinează constituționalitatea legilor și actelor normative din Republica Moldova. Ea activează pe baza Legii cu privire la Curtea Constituțională și Codului jurisdicției constituționale.

Curtea Constituțională poate declara nule legile sau actele normative dacă stabilește că acestea sunt în conflict cu Constituția Republicii Moldova.

Instituțiile cu drept de sesizare 

Doar următoarele persoane și autorități publice au dreptul de a depune o sesizare la Curtea Constituțională: 

  • Președintele Republicii Moldova
  • Guvernul, ministrul justiției
  • judecătorii/completele de judecată ale Curții Supreme de Justiție, curților de apel și ale judecătoriilor
  • Consiliul Superior al Magistraturii
  • Procurorul General
  • deputații din Parlament, fracțiunile parlamentare
  • Avocatul Poporului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului
  • consiliile unităților administrativ-teritoriale de nivelul I sau II
  • Adunarea Populară a Găgăuziei (Gagauz-Yeri)

Persoanele fizice

Persoanele fizice nu pot depune direct sesizări la Curtea Constituțională. Singura modalitate prin care dumneavoastră puteți ridica o problemă care vă preocupă în fața Curții Constituționale este prin intermediul persoanelor care au drept de sesizare la Curtea Constituțională. De exemplu, puteți solicita acest lucru unui membru al Parlamentului, Ombudsmanului sau unui judecător.

Este important să știți că Curtea Constituțională nu vă va examina cazul (ceea ce este de competența instanțelor de judecată obișnuite) și nu va stabili existența unei încălcări concrete a dreptului dumneavoastră. Totodată, Curtea Constituțională poate declara neconstituționalitatea legilor care vă încalcă dreptul, iar această hotărâre va avea efecte în viitor: Curtea poate declara că legea de care vă plângeți nu va mai fi aplicabilă din ziua hotărârii, din data publicării hotărârii sau de la data indicată în hotărâre.

Efectele unei hotărâri

O lege sau o parte a unei legi declarată neconstituțională devine nulă și nu se mai aplică. Potrivit Codului de Procedură Penală, puteți solicita revizuirea cauzei dumneavoastră penale dacă Curtea Constituțională a recunoscut ca neconstituțională prevederea legii aplicate în cauza respectivă.

Absența unei căi de atac

Deciziile și hotărârile Curții Constituționale sunt obligatorii și nu pot fi atacate cu recurs.

Resurse

Ultima actualizare 16/12/2023