Curtea Constituțională poate:

Să examineze sesizările cu privire la prevederile legislației care sunt contrare Constituției

Aceasta înseamnă că persoanele care au dreptul să depună o sesizare la Curtea Constituțională se pot plânge de o prevedere legală pe care o consideră contrară Constituției.

În cazul în care sesizarea este admisă, Curtea poate stabili dacă prevederea legală de care se plânge autorul (subiectul) sesizării este sau nu constituțională. În cazul în care Curtea concluzionează că prevederea legală nu este constituțională, declară că dispoziția legală şi-a pierdut efectul. Instanța poate decide dacă dispoziția nu va mai fi în vigoare de la data pronunțării hotărârii sau de la o dată ulterioară.

Curtea Constituțională nu vă poate acorda despăgubiri pentru încălcarea drepturilor dumneavoastră. În cazul în care Curtea a declarat o anumită normă legală neconstituțională, trebuie să solicitați despăgubiri de la o instanță de competență generală (instanța civilă) sau să solicitați instituției care a aplicat această normă să revoce decizia și să vă despăgubească.

Curtea Constituțională nu poate:

Curtea Constituțională poate exercita doar acele atribuții care sunt prevăzute de Legea cu privire la Curtea Constituțională și Codul jurisdicției constituționale. Curtea are funcții foarte specifice și nu are aceeași competență de examinare a litigiilor ca și instanțele superioare din Republica Moldova. Prin urmare, ea nu poate:

  • examina plângerile cu privire la acțiunile companiilor și persoanelor private
  • revoca sau modifica hotărârile instanțelor judecătorești sau instituțiilor statului
  • reexamina probele din cauzele examinate de instanțele judecătorești
  • pedepsi funcționarii de stat sau persoanele fizice
  • acorda despăgubiri din cauza încălcării drepturilor omului

Resurse

Ultima actualizare 16/12/2023