Dreptul la un remediu efectiv

Ce este un remediu efectiv?

Cuvântul „remediu” înseamnă „o metodă de a rezolva în mod legal o problemă sau un dezacord”. Cu alte cuvinte, este consolarea pe care o pot obține persoanele ale căror drepturi au fost încălcate.

Un remediu efectiv trebuie să fie suficient, accesibil și rezonabil de prompt.

O anchetă amănunțită și eficientă, despăgubirile, anularea unui act juridic care a fost adoptat cu încălcarea drepturilor omului sau sancțiunile aplicate celor vinovați de fapte greșite – toate acestea sunt exemple de remediu efectiv.

notă Nu există o listă exactă și exhaustivă de remedii eficiente: depinde de circumstanțele individuale ale fiecărui caz. Punctul cheie este că un remediu efectiv oferă o rezolvare suficientă persoanei care a suferit din cauza încălcării drepturilor sale.

Cine protejează acest drept?

Întrucât statul este principalul garant al drepturilor omului, este sarcina autorităților naționale să se asigure că persoanele ale căror drepturi au fost încălcate pot iniția proceduri în instituții publice și instanțe de judecată, precum și să primească o remediere adecvată. Cu toate acestea, o anumită formă de remediere nu este garantată de acest drept – statul poate decide cu privire la cea mai potrivită măsură în acest sens.

notă Dreptul la un remediu efectiv este adesea legat de drepturile materiale: dreptul la viață, interzicerea torturii și a tratamentelor sau pedepselor inumane ori degradante, dreptul la libertate și securitate, dreptul la un proces echitabil și altele.

Recunoașterea internațională a acestui drept

Dreptul la un remediu efectiv este cheia pentru exercitarea drepturilor omului. Nu toate încălcările pot fi prevenite, dar toate necesită redresare adecvată.

Primul catalog al drepturilor omului – Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948 – precizează în articolul 8:

Orice persoană are dreptul să se adreseze în mod efectiv instanțelor judiciare competente împotriva actelor care violează drepturile fundamentale ce îi sunt recunoscute prin constituție sau prin lege.

Acest drept se regăsește și în toate cele mai importante convenții internaționale și regionale privind drepturile omului.

În context

Jurisprudență

Ultima actualizare 05/03/2024