Ce tipuri de drepturi există?

Drepturile omului constau din diferite drepturi și libertăți.

Aceste drepturi și libertăți pot fi împărțite tematic în două grupuri principale: drepturile civile și politice pe de o parte, și drepturile economice, sociale și culturale pe altă parte. Cu toate acestea, toate drepturile omului sunt interdependente și intercorelate, astfel încât privarea de un drept poate afecta negativ asupra exercitării altor drepturi.

Drepturile civile și politice

Drepturile civile și politice îi protejează înainte de toate pe indivizi de puterea statului și de ingerințe nejustificate în viața lor. Practic, ele vă asigură că puteți trăi în siguranță în societate și puteți participa la viața publică. Prin urmare, Statul trebuie să protejeze și să asigure respectarea deplină a tuturor drepturilor civile și politice.

Drepturile economice, sociale și culturale

Drepturile economice, sociale și culturale garantează că fiecare persoană dispune de condiții pentru a fi în stare să-și satisfacă nevoile economice, sociale și culturale de bază. Aceste drepturi sunt foarte strâns legate de bunăstarea noastră. Statele trebuie să adopte măsurile necesare pentru realizarea deplină a drepturilor economice, sociale și culturale.

Cu toate acestea, în unele cazuri, protejarea și asigurarea acestor drepturi necesită numeroase resurse, de care anumite state ar putea să nu dispună. Lipsa resurselor însă, nu permite acestor state să rămână pasive și să amâne la nesfârșit realizarea drepturilor. Statele au datoria să protejeze și să asigure aceste drepturi la cel mai înalt standard posibil în funcție de resursele de care dispun, inclusiv din asistență internațională, demonstrând voința lor de a progresa către o mai bună protecție a acestora.

Aflați mai multe despre cele mai importante drepturi:

Ultima actualizare 20/11/2023