Dreptul la un proces echitabil

Ce este dreptul la un proces echitabil?

Dreptul la un proces echitabil garantează proceduri judiciare echitabile. Un proces echitabil înseamnă că instanța de judecată urmează corect toate procedurile și tratează toate părțile în mod egal, astfel încât procesul în sine să fie echitabil și eficient, indiferent de decizie și de rezultat.

Dreptul la un proces echitabil cuprinde cerințe pentru instanță și constituirea acesteia, precum și garanții procedurale pe parcursul procedurii.

Acest drept se aplică diferitelor tipuri de proceduri: penale, civile și administrative.

Cerințe pentru instanță

Dreptul la un proces echitabil cere ca instanța să fie instituită de lege și ca judecătorii săi să fie independenți și imparțiali. Cerința „instituită de lege” înseamnă că trebuie să existe o lege care explică modul în care funcționează instanța, precum și ce reguli și proceduri aceasta urmează atunci când judecă un caz. „Independența judecătorilor” înseamnă că judecătorii respectă doar legea și nu sunt influențați de nimeni altcineva. Mai mult, „imparțialitatea” cere ca judecătorii să nu fie personal interesați de soluționarea cauzei, sau să fie părtinitori sau să prejudece.

Garanții procedurale

Dreptul la un proces echitabil cuprinde o serie de garanții procedurale importante care contribuie la asigurarea echității procedurilor judiciare. Următoarele garanții se aplică tuturor tipurilor de proceduri:

 • O ședință publică
 • Examinare în timp rezonabil
 • Egalitatea armelor
 • Accesul la un avocat sau oportunitatea de a se reprezenta pe sine însuși
 • O hotărâre motivată

În contextul procesului penal, acest drept presupune ca persoana învinuită să fie prezumată nevinovată până la dovedirea vinovăției sale.

Pe lângă cele de mai sus, învinuiții într-un proces penal au următoarele garanții:

 • De a primi informații despre natura și cauza acuzației
 • Să fie prezente la proces
 • Timpul și facilitățile adecvate pentru pregătirea unei apărări
 • Protecția împotriva auto-incriminării
 • Să audieze martorii
 • Asistența gratuită a unui interpret, dacă este necesară

Cine protejează acest drept?

Statul este principalul garant al drepturilor omului și, prin urmare, trebuie să se asigure că toți au acces la instanțe independente și imparțiale care examinează cauzele și respectă garanțiile procedurale corespunzătoare. În cazul în care drepturile unei persoane sunt încălcate, statul poate fi considerat responsabil și trebuie să acorde despăgubiri. Dar, un proces poate fi corect și eficient doar dacă participanții își îndeplinesc și îndatoririle în cadrul acestuia. De exemplu, prezentarea la ședință și respectarea termenelor procedurale sunt astfel de indatoriri.

Recunoașterea internațională a acestui drept

Normele care protejează dreptul la un proces echitabil au fost formulate după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial când comunitatea internațională a decis să stabilească un standard comun pentru protejarea drepturilor fundamentale.

În 1948, a fost adoptată Declarația Universală a Drepturilor Omului, care prevede la articolul 10:

„Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil și public de un tribunal independent și imparțial, care va hotărî fie asupra drepturilor și obligațiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptată împotriva ei..”

Acest drept a fost ulterior încorporat în convențiile internaționale și regionale privind drepturile omului.

În context

Jurisprudență

Ultima actualizare 05/03/2024